Sentrum Terrasse

På taket av Nittedal

75 moderne leiligheter på taket av det nye og utvidede Mosenteret i Nittedal.

Boliger

75 leiligheter oppført over Mosenteret Kjøpesenter

Status

Ferdigstilt 2021

Adresse

Sentrum Terrasse, 1482 Nittedal

Utsolgt før overtagelsen

Sentrum Terrasse består av totalt 75 leiligheter på toppen av Mosenteret, det nye storsenteret i Nittedal. Alle de 75 leilighetene var solgt før overtagelsen i februar 2021.

Kjøperne har gitt uttrykk for at de er meget fornøyde med løsningene som er valgt, oppfølgingen de har fått underveis, og kvaliteten på arbeidet som er utført. Seltor AS har vært entreprenør for både boliger og senter.

Tøffelavstand til senteret

Siden leilighetskomplekset er etablert over det nye kjøpesenteret, har beboerne på Sentrum Terrasse direkte adkomst til senteret. De bor dermed i «tøffelavstand» til alle senterets tilbud og muligheter.

Senteret er et knutepunkt for kollektivtrafikken i området, og ligger også med gangavstand til blant annet flotte turområder, barnehage og skoler.

Grønt parkareal på taket

Sentrum Terrasse består av 75 moderne selveierleiligheter i ulik størrelse med god standard og flotte kvaliteter. Alle leilighetene har store balkonger. De fleste leilighetene er også gjennomgående, noe som gir gode lys- og utsiktsforhold.

De tre bygningskroppene er plassert rundt et solrikt, stort og innbydende fellesareal, med sitteplasser, gangveier og frodige, grønne flater.