Seltor Bolig og Bane NOR Eiendom

Publisert: 20. september,2021

Seltor Bolig og Bane NOR Eiendom har signert samarbeidsavtale om å utvikle 70 sjønære boliger i Holmestrand.

Bane NOR Eiendom AS og Seltor Bolig AS inngår samarbeidsavtale om utvikling av  tre leilighetsbygg med totalt 70 boliger i Holmestrand. Utbyggingen vil skje i et felles eiet utbyggingsselskap.

«Dette flotte boligprosjektet er helt i tråd med Seltor Boligs vekststrategi, og vi ser frem til et godt samarbeid med Bane NOR Eiendom» sier konsernleder Stian Råmunddal i Seltor Gruppen AS.

«Avtalen  er et resultat av et langsiktig og målrettet arbeid i Seltor Bolig, med Akkvisisjons- og prosjektsjef Stian Lauritzen i spissen» sier daglig leder i Seltor Bolig AS Axel Knutson.

«Vi gleder oss til å komme i gang med dette attraktive og sentralt plasserte prosjektet rett ved Holmestrand stasjon. Med sin unike beliggenhet rett ved sjøkanten er vi sikre på at prosjektet vil bli populært i boligmarkedet. Vi mener også at den nye strandpromenaden vil gi Holmestrand et flott løft» sier utviklingsdirektør Morten Austestad i Bane NOR Eiendom.

Nye leiligheter i vannkanten

Utviklingstomten på 3,6 dekar ligger rett ved strandkanten og like ved Holmestrand stasjon. Det planlagte boligprosjektet består av tre boligbygg på henholdsvis seks, seks og åtte etasjer. Langs sjøen skal det etableres en strandpromenade som blir en del av et sammenhengende gang- og sykkelsystem mot sentrum i sør, og nordover langs det nedlagte jernbanesporet. 

Salgs- og byggestart for prosjektet blir etter planen medio 2021.

Del denne saken: